Co trzeba wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co trzeba wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Prawie 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uchwalony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który obchodzi się dnia 16 listopada. Ta data, ma co roku zwracać uwagę na to, że z brakiem tolerancji regularnie spotyka się sporo osób. Zasygnalizowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest natchnieniem do tego, aby znaleźli rozwiązanie tego dużego problemu. Nauczanie, czy też tworzenie licznych paneli dyskusyjnych ma na celu potęgowanie akceptacji oraz brak gnębienia osób szykanowanych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest niezawodną metodą przeciwdziałania wszelkim pogardliwym zachowaniom w tym zakresie.

Częściej powstające akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tejże inicjatywy. Z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, spotykają się właśnie te grupy, co zarejestrowano na przestrzeni wielu lat. Świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się zbawienne w wyszukaniu głębszych przyczyn uformowania się braku akceptacji, ale także mają głosić, jak dotkliwe mogą być przejawy nietolerancji dla osób dyskryminowanych. Żeby dociec, czym właściwie jest szanowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz uznawanie różnic indywidualnych, potrzebne są tego rodzaju akcje, które naprawdę okazują się pomocne w tym zakresie. Ma również kształcić, uczyć dostrzegania różnorodności względem kultur, rozumienia innych ludzi, a także celem tego rodzaju czynności jest umiejętności wysłuchiwania.


W jaki sposób celebrowano w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?


Ogólny apel ogłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie fizycznej oraz werbalnej agresji pojawiającej się z powodu homofobii i rasizmu, ale i także argumentują niewiarygodne oparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże apelem. Solidarność dnia 16 listopada będzie manifestowana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wyjątkowo w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.